Realitní kancelář Chropyně Kroměříž


Kancelář zajišťuje a provádí

*Prodej, nákup a pronájem nemovitých věcí – domů, bytů, chat, garáží, komerčních objektů a pozemků.

*Oceňování nemovitých věcí - domů, bytů, chat, garáží, komerčních objektů a pozemků aj. pro

  • daňové účely
  • dědické řízení
  • stanovení ceny obvyklé (tržní ceny)

*Komplexní službu převodů nemovitých věcí občanům i organizacím

  • zajištění veškerých podkladů pro převody
  • zajištění sepisu smluv kupních, darovacích, směnných, o vypořádání podílového spoluvlastnictví, o zřízení věcného břemene apod.
  • zajištění podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

*Výpočet daně a podání přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí

*Výpočet daně a podání přiznání k dani z nemovitých věcí

*Vytyčení a zaměření staveb a pozemků

*Vypracování prohlášení vlastníka budovy

  • rozdělení budov na byty a nebytové prostory

*Poradenskou službu v oblasti majetkoprávních vztahů k nemovitým věcem

*Inženýrskou činnost

  • vyřízení povolení nových staveb včetně kolaudace
  • legalizace nepovolených staveb včetně vyřízení zápisu staveb do katastru nemovitostí
  • zastupování klientů ve stavebním řízení

*Zajištění vypracování průkazů energetické náročnosti budovy

*Narovnání skutečného stavu nemovitých věcí s údaji v katastru nemovitostí

*Naši inzerci najdete na: