Realitní kancelář Chropyně Kroměříž


Představení kanceláře

Chropyňská realitní kancelář byla založena v roce 1990. V dnešní době jsme nejdéle fungující realitní kanceláří v okrese Kroměříž. Již od prvopočátku naší činnosti se držíme hesla

„Kvalita, přesnost a komplexnost služeb = Spokojenost klienta.“

Základní činností v 90-tých letech byla znalecká činnost – oceňování nemovitostí. S přibývajícími požadavky klientů jsme se začali specializovat na obchodování na realitním trhu. Jako jedni z prvních jsme začali provádět služby spojené s vyřizováním restitučních nároků. V návaznosti na nové daňové zákony jsme zavedli službu zpracování daňových přiznání pro daně z převodu nemovitostí, daně darovací, daně dědické a daně z nemovitostí.

V dnešní době provádíme veškerou majetkoprávní a technickou činnost spojenou s nemovitými věcmi a aktivně obchodujeme na realitním trhu. Jsme držiteli koncese na tržní oceňování nemovitých věcí, provádíme tedy i služby spojené s touto problematikou.

Podrobný popis námi poskytovaných činností naleznete v záložce „Poskytované služby“.

„Historie naší práce ukazuje, že žádný námi prováděný případ není neřešitelný. Složitost zakázek je pro nás výzvou, kterou nikdy neodmítáme a i v nejsložitějších případech dojdeme ke zdárnému konci. Úspěšně dokončená práce a spokojenost klienta je pro nás hlavní prioritou.“  

Ing. arch. Antonín Rybnikář a Ing. Věra Rybnikářová