Realitní kancelář Chropyně Kroměříž


Realizované akce

 

Stovky prodaných a převedených nemovitostí

 • v rámci celé České republiky

Vyhotovení více jak 2600 znaleckých posudků a odhadů

 • pro potřeby občanů, firem, organizací, obcí, finančních úřadů, peněžních ústavů, soudů atd. v rámci celé České republiky

Vyhotovení prohlášení vlastníka budovy na více jak 700 bytů

 • v obytných a rodinných domech pro potřeby vybraných měst a obcí, firem a občanů v rámci všech moravských krajů

Vyřešení majetkoprávního narovnání

 • průmyslových, zemědělských a skladových areálů pro potřeby firem a organizací v rámci všech moravských krajů

Legalizace staveb a vyřešení vlastnických vztahů k nemovitostem

 • pro občany, firmy a obce v rámci celé České republiky

Zprostředkování převodů nemovitostí

 • pro občany, firmy a obce v rámci celé České republiky

Technické vyřešení možnosti rozprodeje pozemků

 • v bývalých chatařských a zahrádkářských osadách a následně zajištění prodejů pozemků jednotlivým vlastníkům rekreačních a zahrádkářských chat

Dlouholetá spolupráce s řadou měst a obcí Zlínského, Olomouckého a Jihomoravského kraje

týkající se:

 • vlastnických vztahů k obecnímu majetku
 • technické výpomoci představitelům obcí v souvislosti s nemovitostmi
 • narovnání vlastnických vztahů k obecnímu majetku
 • narovnávání skutečného stavu nemovitostí s údaji v katastru nemovitostí
 • poradenské činnosti v souvislosti s nemovitostmi a obecním majetkem  

Vyhledávání neznámých vlastníků nemovitostí a vyřešení vlastnických vztahů k těmto nemovitostem

 • v rámci celé České republiky

Zastupování vlastníků nemovitostí v různých typech řízení

týkajících se jejich nemovitostí

 • povolování staveb
 • kolaudace staveb
 • dělení a scelování pozemků
 • řízení o odstranění stavby
 • změna druhu a způsobu užívání pozemků